Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Aktuality

Šest setin sekundy na občana. Tak vypadá projednání připomínek a námitek ke krajskému územnímu plánu.

20. 4. 2011

Způsob veřejného projednání ZURky /1/ odpovídá poněkud silovému přístupu kraje k projednávanému územnímu plánu. Po několikahodinové přednášce o tom jak byl ZUR ze strany zpracovatele koncipován, nastupuje fáze projednání připomínek. Zde ovšem platí tvrdší pravidla – tři minuty na osobu, po jejich uplynutí je vypnut mikrofon. Krajští radní v čele s hejtmanem jsou už dávno pryč, místo připomínek tisíců občanů a desítek obcí si vyslechli úvodní část sebeprezentace krajských úředníků. Tzv. zmocnění zástupci několika tisíc občanů byli po třech minutách utnuti (tomu odpovídá náš výpočet – zástupkyně tří tisíc občanů z Tuřan dostala 6 setin sekundy za každého. Výpočet pro další zástupce veřejnosti si provede laskavý čtenář sám. /2/

„Očekávali jsme, že kraj dá prostor pro diskuzi a pro vyjádření reakcí. Slušné by také bylo, kdyby kraj s těmi několika zmocněnými zástupci tisícovek občanů vedl skutečný dialog. Zákony to umožňují, jde jen o to chtít“ komentuje průběh veřejného projednání Martin Fadrný, právník EPS.

 „Vadou tohoto návrhu ZÚR je především to, že se na svých tisíci stranách důsledně vyhýbá pojmenování a řešení některých důležitých problémů. ZURka například nepostavila vedle sebe několik variantních řešení sítě dálnic a rychlostních silnic v Jihomoravském kraji“ říká Fadrný. Kraj totiž navzájem neposoudil krajem prosazovanou koncepci silniční sítě s alternativní koncepcí dle studie Ing. Strnada (2007), která předpokládá menší dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí a rovněž úsporu finančních prostředků v řádech miliard.

Rovněž v ZÚR JMK nejsou navzájem porovnány varianty silničního spojení Brna s Vídní. Přitom právě kvůli tomu, že tento záměr nikdy nebyl posouzen co do svých variant v procesu SEA, byl mimo jiné v listopadu 2009 zrušen ÚP VÚC Břeclavsko, který silnici R52 původně obsahoval. „Kraj nemusel udělat nic složitějšího, než tyto dvě varianty řešení konečně položit vedle sebe a srovnat. To se ale nestalo, na místo toho se za peníze daňových poplatníků posoudily vůči sobě dvě varianty na Mikulov a – ovšem odděleně – tři varianty trasy na Břeclav“ říká Fadrný. „Kraj tak ale nenapravil vadu, kvůli které na záměr nelze žádat evropské peníze“ dodává.

Problematické je také umísťování silnic a průmyslových zón do území, které je již v současnosti zatíženo nadlimitními hodnotami hluku a imisí. Přestože Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (tzv. HIA) varovně upozorňovalo na lokality, ve kterých dochází ke kumulaci negativních vlivů z více záměrů, nebylo s tímto závěrem dále pracováno. /3/

Připomínky EPS a dalších 16 občanských sdružení naleznete zde.

Kontakt:

Mgr. Martin Fadrný

email: martin.fadrny@eps.cz

tel.: 775 154 079

Poznámky:

/1/ V úterý 19. 4. 2011 proběhlo v prostorech Brněnského výstaviště veřejné projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), tedy strategického územního plánu pro celý kraj. Viz http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=160757&TypeID=2.

/2/ Informace o zástupcích veřejnosti viz http://www.eps.cz/cz2279365/ZUR-JMK/. Další známá čísla: Paní Janu Pálkovou z Brna-Bystrce zmocnilo 1280 občanů kraje. (R43) Paní Marii Špačkovou z Brna-Bosonoh zmocnilo 469 občanů města Brna. (R43) Pana starostu Josefa Hasníka z Dolních Dunajovic zmocnilo téměř 1000 občanů kraje. (R52, tangenty) Pana Františka Bařinu zmocnilo 190 občanů obce Dolní Dunajovice. (R52) Paní Michaelu Trněnou zmocnilo 363 občanů Šlapanic. (průmyslová zón, Jihovýchodní tangenta) Pana Jana Toufara zmocnilo 849 občanů města Brna. (železniční uzel Brno)

/3/ Jedná se o lokality Šlapanicko, Modřice a Ostopovice-Troubsko-Brno-Bosonohy.


Partnerské servery

Portál Změna klimatu

stromy.arnika.org