Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Aktuality

Nepoučitelní úředníci: Proč se kraj vyhýbá posouzení variant dopravních projektů?

21. 4. 2011

Nejvyšší správní soud včera (20. 4. 2011) rozhodl o zrušení částí hned dvou územních plánů, které obsahovaly záměry kontroverzních tras rychlostní silnic. Jedná se o územní plán obce Drásov a obce Perná. První obsahoval rychlostní silnici R43, ten druhý rychlostní silnici R52. /1/


„Přestože Nejvyšší správní soud ještě nevyhotovil odůvodnění, s největší pravděpodobností byla hlavním důvodem skutečnost, že tyto silnice nebyly obsaženy v nadřazeném územním plánu,“, vysvětluje důvody zrušení právník Ekologického právního servisu Martin Fadrný, který se problematice plánování dopravních staveb dlouhodobě věnuje.

Kvůli nesprávným postupům v souvislosti se silnicemi byl již v minulosti zrušen územní plán Břeclavska či územní plán města Brna, vždy jen v části vymezení rychlostní komunikace. /2/

„Problémy zde vidíme dva. Ten první je chaotický a nekoncepční přístup v pořizování územních plánů a to především na úrovni kraje, který má celý proces odborně vést,“ říká Fadrný. /3/

„Hlubším problémem je ale skutečnost, že se úřady soustavně vyhýbají zákonnému posouzení koncepčních variant těchto velkých záměrů procesem SEA. /4/ Týká se to jak plánované dálniční sítě v Jihomoravském kraji jako takové, tak i konkrétních projektů, jako je právě projekt silničního spojení Brna s Vídní. A jak se zdá, ani připravované Zásady územního rozvoje tuto mezeru nezaplní,“ dodává právník EPS. /5/

"Tyto chyby stojí peníze i důvěru občanů v kompetentnost úředníků. Přitom jsou ve hře projekty za miliardy,“ uzavírá Fadrný.Kontakt:
Mgr. Martin Fadrný
email: martin.fadrny@eps.cz
tel.: 775 154 079

Poznámky:
/1/ viz http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0001_6Ao__1100073S.pdf a http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0002_6Ao__1100026S.pdf.

/2/ Viz http://eps.cz/cz2206878ak/aktuality/

/3/ Na pořízení obou územních plánů měl řádné dohlédnout Krajský úřad Jihomoravského a včas upozornit příslušné obce, že do svých územních plánů tyto silnice prostě dát nemohou, což se nestalo.

/4/ SEA = strategic environmental assessment, čili strategické posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém se posuzují strategické/koncepční varianty (na rozdíl od EIA, kde se posuzují už jen dílčí subvarianty řešení přijatého v SEA), podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

/5/ Viz http://eps.cz/cz2284367tz/tiskove-zpravy/.

Partnerské servery

Portál Změna klimatu