Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Aktuality

Lidem nejvíc vadí hluk a prach

21. 4. 2011

Zhruba necelé dvě stovky kriticky naladěných občanů se v úterý odpoledne sešly na brněnském výstavišti k veřejnému projednání druhého návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

„Chci vás ubezpečit, že s plnou vážností vyslechnou zástupci krajského úřadu a přítomní zástupci vedení kraje vaše námitky, připomínky a argumenty a jako takové budou přesně podle zákona zpracovány a předloženy k definitivnímu hlasování krajskému zastupitelstvu,“ řekl hejtman Michal Hašek (ČSSD) v úvodu.

V diskusi zaznívala z auditoria převážně kritika. Nejvíce lidem vadí hluk z plánovaných silnic, obávají se také průmyslových zón umisťovaných do míst, kde je už nyní dost hluku i prachu, dokonce víc, než připouštějí hygienické normy.

Žena z Tuřan se ptala, bude-li kraj lidem kompenzovat zátěž z obří průmyslové zóny o rozloze přes 300 hektarů. Například výsadbou lesa, zeleně, protihlukovými a protiprašnými opatřeními. Připomněla rovněž hluk z letiště a ze dvou dálnic. „Kráse této části Brna nepřidá ani fotovoltaická elektrárna,“ zdůraznila.

Architekt Karel Beránek odpověděl, že tuřanská plocha navržená pro průmyslovou zónu je mimořádně zajímavá z hlediska ekonomického rozvoje. Proto se tam už neplánuje bytová výstavba. O průmyslovém podniku však nerozhodují projektanti.

Občané též kritizovali přemíru průmyslu ve Šlapanicích na Brněnsku. Osm starostů uvedlo v tiskové zprávě, že krajský odbor územního plánování se nezabývá alternativními variantami řešení dálničních křižovatek na jihu Brna.

Kraj vyhodnotí výsledky veřejného projednání a v případě potřeby zajistí úpravu Zásad územního rozvoje projektantem (firmou Atelier T-plan, s. r. o.). Následně předloží dokumentaci ministerstvu životního prostředí s žádostí o stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, sdělili Právu z krajského úřadu.

Zdroj: Právo. Autor: Jan Trojan. 


Partnerské servery

Portál Změna klimatu