Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Aktuality

Limity se zatím zvyšovat nebudou. Protest občanů přinesl ovoce.

11. 5. 2011

Plánovaná novela nařízení vlády č. 148/2006 Sb., která měla přinést zvýšení hygienických limitů hluku, byla nejspíš odložena. Lze tak usuzovat alespoň z informací na stránkách vlády, podle kterých bylo již v prosinci ukončeno zasílání připomínek, novela však není na programu nejbližšího jednání vlády.

Prozatím nelze určit, zda byla novela odložena trvale či zda jde pouze o dočasný stav. Předpokládáme však, že utichnutí snah o její prosazení souvisí se skutečností, že občané s novelou projevili nesouhlas.

Novela měla zvýšit limity hluku o 5 dB ve dne a o 10 dB v noci. Proti novele vystoupila řada občanských sdružení, proběhly dvě demonstrace (22.12.2010 a 26.1.2011), vzniklo několik petic (např. výzva EPS).

Poslední oficiální aktivita ohledně této novely proběhla 15. prosince. To znamená, že se více než čtyři měsíce nic neděje. To je nestandartně dlouhá doba. Za normálních okolností by návrh už byl dávno na projednání vlády,“ uvádí Petra Humlíčková z asociace ekologických organizací Zelený kruh1.

Podle prezidenta Národní hlukové observatoře2 Ivo Vaňka je údajně odložení návrhu již jisté. „Dle našich informací byl návrh stažen z projednávání vlády. Vnější připomínkové řízení, resp. vypořádání připomínek, již běží jen formálně. Pokud už bylo jednou zahájeno, musí se dokončit,“ vysvětluje Vaněk.

O dalším osudu návrhu novely by mělo být rozhodnuto na počátku června3.

1, http://www.zelenykruh.cz/cz/kontakt/
2, http://www.nho.cz/cs/kontakt
3, Dle informací Olgy Kudějové z Ministerstva zdravotnictví. Tel.: 224 972 930.


Partnerské servery

Portál Změna klimatu