Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Aktuality

Co může MČ Praha 4 udělat pro snížení hluku?

15. 7. 2011

Názory

RADEK LOHYNSKÝ (ODS), radní Hlavního města Prahy a zastupitel MČ Praha 4

Soud rozhodl, že magistrála nesmí hlučet. Rozhodnutí soudu je samozřejmě třeba respektovat. Zbývá to „nejjednodušší“: rozhodnutí soudu naplnit. Pokud by chtěl někdo tvrdit, že nenaplnění verdiktu soudu je projevem zlé vůle, neochoty či neschopnosti, můžeme směle říci, že lže. Za současných podmínek, za současné úrovně a možností provozu na magistrále nemůže nikdo, kdo by chtěl odpovědně a seriózně argumentovat v zájmu naplnění výše uvedeného rozhodnutí soudu, slibovat brzké a radikální řešení. Magistrát Prahy s plnou odpovědností vnímá nutnost a povinnost řešit problematiku výše provozu a intenzitu hlučnosti této komunikace, tudíž rozhodnutí soudu přístup magistrátu v podstatě nemění. Jednorázové omezení provozu na magistrále, abychom vyhověli rozhodnutí soudu, by však přineslo jen přenesení tohoto provozu na jiné komunikace. V otázce řešení problému hlučnosti magistrály existuje několik variant. Obecně řečeno: řešení krátkodobá (pasivní) nabízejí odstraňování důsledků hlučného provozu aut v relativně dohledné době. Řešení dlouhodobá (aktivní) nabízejí odstraňování příčin hlučného provozu aut v delším časovém horizontu. Pasivní řešení nabízejí opatření typu snížení rychlosti aut na 50 km/hod., využití technologie tzv. tichých povrchů, redukci provozu v jednom směru, stavbu protihlukových stěn a výměnu oken. Aktivní řešení souvisí s dostavbou městského okruhu, se zvyšováním podílu městské dopravy a tím i s omezováním dopravy individuální. Již z letmého přehledu je patrné, která z těchto opatření mohou přinést změnu citelnou a slyšitelnou. Jelikož je toto téma důležité pro občany žijící v Praze 4, budu se jim snažit pomoci i ze své pozice radního na pražském magistrátu.

LADISLAV KUNERT (TOP 09) předseda Komise pro realizaci protihlukových opatření MČ Praha 4

Problémy s hlukem v MČ Praha 4 začínají být neúnosné. Nejvyšších hodnot dosahuje hluk v ulicích 5. května a Spořilovská. Lidé trpí hlukem ale i v jiných lokalitách. Domy a byty zde ztrácejí svoji hodnotu. Na komisi pro realizaci protihlukových opatření se obrací stále více občanů, kteří dále nechtějí snášet hrozný hluk v místech jejich obydlí. Zmíním například obyvatele ulic Rosečská, Přechodní, Jihozápadní II a mnoho dalších. Neměli bychom ale také zapomínat na hluk způsobený železniční dopravou, kterým trpí lidé například v obytné zástavbě v Nuslích sousedící s Vršovickým nádražím. Podle místních obyvatel je zde hluk denně téměř 24 hodin. Zájem vybudovat protihluková opatření by měl mít především vlastník komunikace, to je Magistrát hl. m. Prahy. Zástupci MČ Praha 4 se postaví za desetitisíce svých občanů a budou soustavně vyžadovat od magistrátu urychlené řešení této krizové situace. Komise pro realizaci protihlukových opatření připravuje koncepci protihlukových opatření s návrhem možnosti snížení hlukové zátěže, ať už vybudováním protihlukových stěn, zakrytím ulic 5. května a Spořilovské, speciálním protihlukovým povrchem komunikací snižujícím hluk nebo důsledným monitorováním dodržování dovolené rychlosti.

KAREL SKOUPIL (KSČM), předseda MíV Praha 4

Problematika hluku je dnes velmi diskutovaná a nelze na ni odpovědět krátkým článkem. Výše uvedená otázka vznikla na základě stížností občanů bydlících v ulici 5. května a na Spořilově. Pokud se omezím na tyto dvě lokality, tak je třeba říci, že obě komunikace patří Magistrátu hlavního města Praha a MČ Praha 4 zde toho moc neudělá. Vybudování protihlukových stěn v obou lokalitách nepřinese žádný pozitivní výsledek. Výstavba úseku 511 SOKP, který by radikálně ulevil dopravě a zlepšil podmínky v obou lokalitách, bude vinou naší legislativy trvat ještě řadu let. Nejjednodušší a nejlacinější řešení v ulici 5. května je nabídnout dotčeným rodinám byty stejné kvality v Praze. Situaci na Spořilově lze pomoci uvolněním nákladní dopravy na Barrandovský most. V obou případech ale musí konat pražský magistrát. MČ Praha 4 na magistrát může pouze tlačit, požadovat, žádat a apelovat…

PETR HORÁLEK (ČSSD), člen Komise pro životní prostředí včetně projektu Čistá Praha 4

Jako představitelé samosprávy sice v boji proti hluku držíme určité „páky“, ale přiznejme si otevřeně, že jako součást ekonomického, sociálního, demografického a dopravního gigantu, kterým Praha bezesporu je, můžeme realizovat efektivní opatření především s pomocí magistrátu i vlády. Investiční akce v podobě protihlukových stěn, které Klub zastupitelů za ČSSD podporuje, totiž vyžadují finanční prostředky v řádu obvykle stovek milionů korun. Není ale zeď jako zeď. I dobrá myšlenka může vyvolat zlo. Příkladem budiž protihlukové zábrany na 4. železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem. Byly postaveny často zcela zbytečně a leckde doslova hyzdí krajinu, nemluvě o zkaženém výhledu cestujících z oken. I při stavbě zdí v rámci města musíme pamatovat na to, abychom se nedostali z bláta do louže. V tomto případě – abychom nesnížili hluk za tu cenu, že se domy ocitnou v úzkém, tmavém prostoru, navíc počmáraném graffiti. Při projektování protihlukových opatření je třeba myslet nejen na ochranu lidí, ale i životního prostředí jako celku. Z tohoto důvodu považujeme za ideální, pokud se podaří zkombinovat výstavbu zdí s výsadbou zeleně. Nové stromy a keře nejen dodají obyvatelům Prahy 4 čerstvý kyslík, ale současně se na ně obtížně nanáší barvy, takže vlastně fungují jako prevence vůči sprejerům. Zastupitelé městské části se v tažení proti hluku mohou zapojovat i v rámci připomínkování územního plánu. Stane se totiž, že navrhovatel nějaké jinak potřebné dopravní stavby opomněl na negativní dopady pro lidi, kteří v okolí bydlí. Jako příklad může posloužit plánovaná tramvajová trať přes Spořilov na Jižní Město, kterou, pokud se bude opravdu stavět, chceme „schovat“ do tubusu.

ALŽBĚTA REJCHRTOVÁ (SZ), členka Výboru pro dopravu a Komise pro realizaci protihlukových opatření MČ Praha 4

Problémy s nadměrným hlukem u nejzatíženějších komunikací ul. 5. května a Spořilovská lze podle hlukových studií účinně řešit překrytím komunikace v místech, kde je to technicky proveditelné. Tam, kde to takto řešit nelze, je nutné zvolit jiná řešení, na nichž se Praha 4 může významně podílet. Jsou jimi například regulace dopravy a důsledný nesouhlas s výstavbou administrativních center, jež dopravu přitahují. Dále lze z prostředků, jež může Praha 4 získat či získala od developerů, vyměnit okna na magistrále na Pankráci za ta se zvýšeným protihlukovým útlumem. Jedno takové centrum se má stavět na Kačerově, v oblasti při magistrále, u níž soud nařídil snížení hluku na 60 dB ve dne a 50 dB v noci. Údajně má sloužit jako protihluková bariéra, jež by v délce asi 150 metrů nahradila protihlukovou stěnu 8 m vysokou a 800 metrů dlouhou, která měla původně vést také podél nájezdové rampy z ulice Vyskočilova a sjízdné rampy na ulici Michelskou. Nyní jsou rampy na každé straně posunuty o kus dále. Tato „bariéra“ by snížila hluk u části dvou domů, ne však na stanovené limity, a na ostatní domy na protilehlé straně magistrály by hluk odrazila, stejně jako protihluková stěna, jež má stát pouze podél jedné strany magistrály. Administrativní budově by padla za oběť asi stovka stromů a přitáhla by do oblasti, již nyní zatížené kolem 90 000 vozidly denně, dalších tisíc jízd. Navíc by stála na samé hraně magistrály, a tak by nesmírně zkomplikovala či téměř znemožnila zklidnění magistrály, ať už formou překryvu či zahloubení. Výstavba protihlukové bariéry a Administrativního centra Kačerov se bude projednávat v městské části Praha 4 a velmi záleží na tom, jaké stanovisko k těmto záměrům zaujme Rada. Kdyby se nestavěly nové nájezdy a sjezdy na magistrálu, jež by přitáhly do oblasti další tisíce aut, může se ušetřit i na lehký tunel z polykarbonátu, který by kryl magistrálu v úseku Vyskočilova – Michelská a stál by stejnou částku, jako kdyby se po obou stranách magistrály postavily masivní osmimetrové stěny z tvrzeného skla.

Zdroj: Tučňák.


Partnerské servery

Portál Změna klimatu