Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Aktuality

Jak by měla vypadat strategie rozvoje dopravy? I o tom se diskutovalo na workshopu Dopravní federace.

20. 11. 2011

Ministerstvo dopravy konečně připravuje dokument, na který Česká republika už 20 let marně čeká – strategii rozvoje dopravy (pro střednědobý horizont), která bude mít název Dopravní sektorové strategie.

Bez něj v resortu dopravy panuje zmatek, projevující se například tím, že se nestaví dopravní stavby, které jsou skutečně potřebné, ale ty, které se podaří prolobovat. Dochází tak k plýtvání a rozhazování veřejných prostředků. Dalším důsledkem neexistence této strategie je velké množství rozestavěných staveb, na jejichž dokončení dnes nejsou peníze. Na tato úskalí společně se sdružením Oživení upozorňujeme již od roku 2007. /1/

Na přípravách strategického dokumentu, který určí mimo jiné priority v rozvoji dopravy, by se měli podílet i občané. Proto jsme 10. listopadu uspořádali workshop, na kterém se sešli představitelé různých pohledů a zájmových skupin v oblasti plánování dopravní infrastruktury. Občané tak měli možnost seznámit se a vyslechnout si názory například ředitele odboru strategií Ministerstva dopravy, zástupce zpracovatelského kolektivu, dopravních expertů, právníka, experta na hodnocení vlivů na životní prostředí nebo akustika.

Celkem se workshopu zúčastnilo 29 osob (z toho 6 expertů s příspěvkem). Diskuze k jednotlivým tématům byly plodné a účastníci se shodli na potřebě kvalitního zpracování strategie. Prezentace vystupujících expertů jsou dostupné na http://dopravnifederace.cz/workshop-sestra.


Seznam prezentujících včetně názvů příspěvků:

M. Vachtl (SUDOP Praha): Dopravní sektorové strategie (M. Vachtl)
P. Přibyl (Dopravní federace): Evropský kontext plánování a výstavby dopravních staveb v ČR (P. Přibyl)
M. Musil (Integra Consulting): Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (M. Musil)
L. Jarmič (Ekologický právní servi): Dosavadní zkušenosti o prioritizaci dopravních staveb a jak je do budoucna změnit k lepšímu (L. Jarmič)
J. Kalčík: Plánování dopravní infrastruktury z pohledu projektanta (J. Kalčík)
J. Pešta (Ateliér-DEK): Hluk ze silniční dopravy (J. Pešta)
P. Přibyl (Dopravní federace): (Role transparentnosti a otevřené soutěže v zadávání zakázek (P. Přibyl)


Mgr. Libor Jarmič
Ekologický právní servis


Poznámky:
/1/ viz analýza Selhání dopravní politiky českého státu, která je volně k dispozici na https://aa.ecn.cz/img_upload/98a9a0fe3779d35f22dc8d93fe87df89/cenadalnic_cast2_dopravnipolitika.pdf.

Partnerské servery

Portál Změna klimatu