Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Hluk z motorů a pneumatik

Hluk z automobilové dopravy se skládá ze tří složek:

 • aerodynamický hluk – způsobuje jej samotné těleso vozidla, jak rozráží vzduch svým pohybem
 • hluk motoru
 • hluk vznikající kontaktem pneumatik s vozovkou

Hluk z motoru převažuje při nižších rychlostech vozidel – do 30 km/h u osobních automobilů, do 50 km/h u nákladních. Při vyšších rychlostech dominuje hluk pneumatik, přičemž aerodynamický hluk roste současně s rychlostí.

Pro emise celkového hluku z vozidel (pozor, nejedná se o limit pro vnitřní či venkovní hluk) platí v EU limit 74 dB pro osobní automobil, 80 dB pro nákladní.

Hluk z pneumatik postupem času roste s tím, jak roste používáním širších typů pneumatik.

Studie proveditelnosti, která byla v roce 2006 předložena Evropské komisi, navrhuje zavedení přísnějších limitů pro hlučnost pneumatik osobních i nákladních automobilů v letech 2008 a 2012. Navrhované limity by mohly vést ke snížení hlučnosti pneumatik:

 • 2,5-5,5 dB u osobních vozidel
 • 5,5-6,5 dB u nákladních aut

Studie dále dokazuje, že:

 • Tiché pneumatiky nemají žádný negativní vliv ani na bezpečnost, ani na spotřebu paliva.
 • Zavedení navržených limitů by mělo za následek snížení celkové hlukové zátěže až o 3 dB, což se rovná snížení míry hluku (nebo počtu všech automobilů) na polovinu.
 • Průmysl je na výrobu tichých pneumatik technologicky připraven, zavedení limitů si nevyžádá žádné extrémní náklady.
 • Společenský přínos zavedení limitů se vyčísluje na 48-123 miliard euro v období let 2010-2022.
 • Použití tichých pneumatik na tichém povrchu komunikace jejich efekt dále znásobí.
 • Již v současné době existují pneumatiky, které jsou dokonce 8 dB pod limitem.
 • Zavedení limitů pro hlučnost pneumatik je jedním z nejrychlejších možných řešení hlukové problematiky – životnost pneumatik je poměrně krátká, takže efekt snížení hluku by se brzy projevil.

Partnerské servery

Portál Změna klimatu

stromy.arnika.org