Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Zdroje hluku a přehled nástrojů řešení

Nejčastější zdroje hluku jsou:

 • doprava
 • průmysl
 • stavební činnost
 • hudba
 • hluk spojený s bydlením, rekreační hluk

Ve velkých městech je zcela jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem nadměrného hluku působícího na velký počet obyvatel doprava, a to v převážné většině automobilová.

Hluk spojený s bydlením (např. domácí spotřebiče) nebo hudební hluk si buď způsobuje člověk sám, nebo je mu vystaven jen krátkou dobu; hluk ze stavební činnosti může být nepříjemný, ale trvá jen po dobu stavby. Hluk z dopravy je ale něco zcela jiného. V postižených oblastech působí bez přestání, ve dne v noci, 365 dnů v roce (automobilová doprava utichá každoročně jen na krátkou chvíli při příchodu nového roku). Kdo bydlí u frekventované silnice, hluku z dopravy se prostě vyhnout nemůže.

Postup hygienických stanic, které mají problematiku hluku na starosti, budí v tomto ohledu dojem nespravedlnosti. Zatímco hudební klub, který překračuje hlukové limity několik hodin denně, hygienici bez okolků zavřou, silnice, po nichž projíždějí desetitisíce vozidel a limit je překračován neustále, dostávají většinou povolené výjimky pro další provoz.

Nástroje ochrany před hlukem

Existuje celá řada opatření, které mohou pomoci snížit míru hluku z dopravy:

Venkovní hluk

 • zeleň – Pokud je k dispozici dostatek prostoru, jedná se o skvělé protihlukové opatření – zeleň zároveň zvyšuje estetickou úroveň prostředí, tři metry široký pás zeleně dokáže snížit hluk o čtvrtinu.
 • protihlukové stěny – Lze je použít jen tam, kde je dostatek prostoru. Musí být vyprojektovány tak, aby hluk jen neodrážely, ale pohlcovaly, důležitý je i jejich vzhled. Vždy se však jedná o prostorovou bariéru a protihlukové stěny je tedy třeba umisťovat s citem.
 • snížení rychlosti – Vhodnost tohoto protihlukového opatření je třeba odborně posoudit. V případě, kdy by řidič vozidla byl nucen přeřadit na nižší převodový stupeň, by totiž paradoxně snížení nejvyšší povolené rychlosti mohlo vést k nárůstu hluku. Je nezbytné, aby maximální rychlost nebyla snížena jen “na papíře”, ale i v praxi. Toho lze optimálně dosáhnout umístěním radaru, který automaticky zaznamená SPZ vozidla překračujícího nejvyšší rychlost.
 • organizační změny v dopravě – Snížení počtu jízdních pruhů, zúžení vozovky, zpomalovače (retardéry) – jakákoliv opatření ve prospěch zklidnění dopravy mají pozitivní vliv i na míru hlukové zátěže.
 • výměna povrchu vozovky – Některé povrchy vozovky mohou snížit hluk až o 12 dB (podrobnější informace zde).

Vnitřní hluk

 • protihluková okna – Běžná okna mohou tlumit hluk do různé míry – záleží na tom, zda mají jednu nebo dvě skleněné tabule, jak je sklo silné a jak dobře jsou okna utěsněna. Instalací protihlukových oken lze snížit hluk pronikající do místnosti až o 75%. Jsou pochopitelně výrazně dražší, než běžná okna a měl by je zaplatit ten, kdo je za nadměrný hluk zodpovědný. Nevýhodou je, že se efekt protihlukového okna ztrácí, pokud jej otevřete.
 • organizační změny v bytě – Jedná se sice o poměrně defenzivní a určitě jen dílčí řešení, ale pokud například vedou okna z vaší ložnice přímo do hlavní silnice a jste již z hluku naprosto zoufalí, možná můžete vnitřek místnosti vyměnit s obývákem, který má okna do dvora. Alespoň se v noci vyspíte.

  Opatření pro snížení hluku uvnitř budov neřeší příčinu problému, ale pouze následek. Samozřejmě mohou pomoci k výraznému snížení hluku v domě nebo bytě. Nicméně prioritou by mělo být snížení hluku na takovou míru, abychom se nemuseli schovávat doma za protihlukovými okny, ale mohli příjemně pobývat i venku na ulici.


Partnerské servery

Portál Změna klimatu