Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
SMSkou proti hluku

Ekologický právní servis vytvořil nástroj, pomocí nějž mohli občané odesláním jednoduché SMS zaslat vybraným politikům e-mail s prosbou, aby zabránili zvyšování hlukových limitů. Po odeslání SMS na číslo 9030908 ve tvaru: EPSmezeraTICHOmezeraJMENOmezeraPRIJMENI - napr.: EPS TICHO JAN NOVAK byl vybraným politikům odeslán níže uvedený e-mail.

Výzvu bylo možné podpořit také formou e-mailu.

Přijetí plánované novely nařízení vlády, která měla limity zvýšit, je nyní odloženo, více informací najdete zde.

Text e-mailu:

“Vážená paní političko, vážený pane politiku,

obracím se na Vás tímto dopisem v alarmující záležitosti navrhovaného zvýšení hlukových limitů a žádám Vás, abyste hájili práva občanů ČR, které na svých pozicích zastupujete.

Ministerstvo zdravotnictví vystoupilo v prosinci 2010 s návrhem zvýšení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru z 60dB na 65dB ve dne a z 50 dB až na 60 dB v noci.

Ministerstvo dále také navrhuje rozšířit okruh staveb spadajících do tzv. „staré zátěže“ (tedy staveb, u kterých se bez dalšího „toleruje“ jejich vyšší hlučnost a jsou povoleny limity 70 dB ve dne a 60 dB v noci). Dosud se starou hlukovou zátěží rozumí stav hlučnosti způsobený silniční a železniční dopravou, který nastal před koncem roku 2000. Návrh Ministerstva zdravotnictví tento termín posouvá ke konci roku 2005 (rozšiřuje jej tedy na stavby postavené až do 1.1.2006!).

Přitom podle údajů Světové zdravotnické organizace znamená dlouhodobá expozice hlukem nad 55 decibelů vážné obtěžování a může nastartovat vznik řady onemocnění. Hluk nad 65 dB je lékaři uváděn již jako dlouhodobě nesnesitelný. Podle lékařů v takovém případě hluk prokazatelně poškozuje zdraví lidí, kteří jsou uvedené hodnotě vystaveni, a způsobuje mimo jiné poruchy krevního tlaku, některá onemocnění zažívacího traktu, zánětlivá onemocnění, nižší odolnost vůči infekci. Co se týče zdravotních dopadů rušení spánku hlukem, podle dokumentu Night Noise Guidelines for Europe, zpracovaného Světovou zdravotnickou organizací v roce 2009, je základním doporučeným „limitem“ hluku v noční době 40 dB.

Aktivita Ministerstva zdravotnictví jde přímo proti programovému prohlášení stávající vlády, dle kterého: „Vláda prosadí zákon komplexně řešící ochranu zdraví před hlukem… Bude prosazovat efektivní protihluková opatření, která ochrání obyvatele před negativními vlivy dopravy…“.

Na úkor občanů obtěžovaných hlukem tak Ministerstvo zdravotnictví zjevně vychází vstříc dopravní lobby, které se potýká s problémy při přípravě chybně naplánovaných silničních komunikací překračujících stávající hygienické limity hluku. Úkolem Ministerstva zdravotnictví je ale prosazovat ochranu zdraví obyvatel před hlukem, nikoliv naopak. Již v současnosti je nadlimitním hlukem obtěžováno výrazné procento obyvatel, kupříkladu v Praze žije nad mezními hodnotami hluku 12,9 % obyvatel, v Ostravě 10,8 % obyvatel a v Brně 10,3 % obyvatel .

Vyzývám Vás proto, abyste důrazně vystoupili proti návrhu Ministerstva zdravotnictví a proti dalšímu zvyšování hlukových limitů a zasadili se naopak o důslednější ochranu obyvatel před hlukem.”Partnerské servery

Portál Změna klimatu

stromy.arnika.org