Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Železnice a letiště

Problémy s hlukem nezpůsobuje jen automobilová doprava, ale částečně i železniční a letecká.

Železniční hluk

V České republice je hluk z železnice spíše okrajový problém. Z výzkumu Ministerstva zdravotnictví, které zkoumalo vliv hluku na 542 tisíc lidí podél nejfrekventovanějších železničních tratí, vyplynulo, že celodenní hlukové limity jsou překročeny jen u 365 osob.

Železniční hluk vzniká třením nerovných kol vagónů s povrchem kolejnic.

Snížení hluku u kolejnic lze dosáhnout „leštěním” a instalací tlumičů v podobě pružného materiálu připevněného ke kolejnicím.

Kola lze ztišit použitím brzdových čelistí vyrobených z kompozitních materiálů, nikoliv z běžné litiny, která zdrsňuje povrch kol. Kompozitní brzdové čelisti mohou snížit hluk o 8-10 dB.

Obě opatření se vzájemně doplňují, takže použití obou vede k velmi výraznému snížení hluku.

Hluk z letecké dopravy

Od roku 2002 jsou díky direktivě 92/14/EEC na evropských letištích zakázány nejhlučnější typy letadel, jako např. Boeing 727, TU 134 nebo IL 62. Obecně platí, že novější typy letadel jsou méně hlučné, na druhou stranu míra využívání letecké dopravy a počet letadel vzrůstá.

V ČR je z hlediska hluku problematické především okolí letiště Praha-Ruzyně. Správa letiště deklaruje snahu částečně snížit hlukovou zátěž různými opatřeními – např. monitorování hladiny hluku z leteckého provozu a vybírání zvláštního poplatku od leteckých společností za překročení limitu nebo dílčí omezení nočních letů.

V současné době je plánována výstavba nové letové dráhy, která by letecký provoz přiblížila hustě obydlenému území několika městských částí. Jejich občané i zastupitelé proti záměru protestují, protože by přinesl výrazný nárůst hlukové zátěže.

Více informací o kauze nové dráhy letiště Praha – Ruzyně zde.


Partnerské servery

Portál Změna klimatu

stromy.arnika.org