Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Protihlukový kompas poslance

Tímto otevřeným dopisem se obracíme na poslankyně a poslance, kteří mohou zásadně ovlivnit stav hluku v České republice.  Dopis jsme zaslali politikům včetně přílohy, která obsahuje připomínky EPS k navrhované novele nařízení vlády č. 148/2006 Sb. týkající se plánovaného zvýšení hlukových limitů. V této příloze, která je k dispozici ke stažení níže, jsou uvedeny negativní účinky hluku na zdraví, doporučení Světo vé zdravotnické organizace, ale i stručná komparace se zahraniční úpravou a analýza souladu/rozporu s Listinou základních práv a svobod. Věříme, že tato fakta vezmou námi oslovení poslanci v úvahu a nedojde tak ke zvýšení hlukové zátěže a tím i k ohrožení zdraví občanů.

“Vážené poslankyně, vážení poslanci,
obracíme se na Vás ve věci ochrany zdraví občanů před důsledky nadměrného hluku.
Zdraví mnoha občanů je zbytečně poškozováno nadměrným hlukem v důsledku nesprávného uplatňování tzv. hlukových výjimek podle § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V řadě dalších případů je dokonce zákon přímo porušován. Na základě nových poznatků o dopadech nadměrného hluku na lidské zdraví odborné studie doporučují stávající limity výrazně zpřísnit.
Ministerstvo zdravotnictví naopak předložilo návrh na zmírnění limitů hluku uvedených v příslušném vládním nařízení. Pokud by tento návrh uspěl, stalo by se stávající nezákonné poškozování zdraví občanů nadměrným hlukem legálním. Navíc by se výrazně rozšířilo na další skupiny obyvatel naší země. Ministerstvo zdravotnictví dosud nedokázalo dostatečně zdůvodnit, proč připravilo právní normu, která povede k rozsáhlému poškozování zdraví.
Na poradnu Ekologického právního servisu se již nyní obrací více než 100 občanů ročně s dotazem na řešení hlukové situace, stránky www.hluk.eps.cz navštěvuje ročně přes 16 tisíc lidí
Připravili jsme proto pro Vás souhrn nejpodstatnějších aktuálních závěrů o dopadech a příčinách nadměrné hlukové zátěže.
Rádi bychom, abyste informace v přiloženém materiálu „Ochrana zdraví občanů před nadměrným hlukem“ využili při své poslanecké práci a učinili všechny možné kroky k ochraně zdraví občanů České republiky.
Jsme připraveni dodat podrobnější informace a zodpovědět vaše případné dotazy. S organizačním zázemím výboru pro zdravotnictví připravujeme také krátké vystoupení našich zástupců na jednom z nejbližších zasedání výboru.
Těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
Ekologický právní servis”

ZDE si můžete stáhnout připomínky Ekologického právního servisu k navrhované novele nařízení vlády č. 148/2006 Sb.


Partnerské servery

Portál Změna klimatu

stromy.arnika.org