Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Vliv hluku na zdraví

Strategické hlukové mapy zveřejněny! Podívejte se, zda také Vám hluk poškozuje zdraví.

Hlukové mapy jsou zveřejněny na stránkách www.geoportal.cenia.cz a
hlukovemapy.mzcr.cz. V sídle Ministerstva zdravotnictví jsou k nahlédnutí v listinné podobě vždy v pondělí a ve středu, mezi 15. a 17. hodinou.

Ekologický právní servis zpracoval analýzu výsledků strategických hlukových map – dokument ke stažení ZDE (DOC, 0,8 MB, 8 stran)

První návrhy akčních plánů byly zveřejněny! Jsou k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy.

Lékařské i statistické studie dokazují, že hluk má nepříznivý vliv na lidské zdraví.

Sluch prvotně slouží člověku především jako varovný systém. Organismus kvůli tomu reaguje na hluk jako na poplašný signál a spouští celou řadu mechanismů. Dochází například ke:

 • zvýšení krevního tlaku
 • zrychlení tepu
 • stažení periferních cév
 • zvýšení hladiny adrenalinu
 • ztrátám hořčíku

Hluk má poměrně významný vliv na psychiku jednotlivce a často způsobuje únavu, depresi, rozmrzelost, agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a celkové snížení výkonnosti.

Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku pak způsobuje hypertenzi (vysoký krevní tlak), poškození srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity organismu, chronickou únavu a nespavost. Výzkumy prokázaly, že výskyt civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností daného prostředí.

Jelikož sluch funguje, i když člověk spí, hluk během spánku snižuje jeho kvalitu i hloubku. Dlouhodobě se to pak projevuje již zmíněnou trvalou únavou.

Všeobecně známým účinkem hluku na zdraví je pak pochopitelně poničení sluchu. K němu může dojít buď při krátkodobém vystavení hluku přesahujícímu 130 dB (o něco větší hluk, než vydává startující letadlo), nebo častému a dlouhodobému vystavování hluku nad 85 dB (např. velmi hlasitá hudba).

K poškození sluchu ale může vést i dlouhodobé vystavování se hluku kolem 70 dB, což je běžná úroveň hluku podél hlavních silnic. Za hlavní příčinu sluchové ztráty není již v současné době považováno stárnutí, ale hluková zátěž. Poškození sluchu je přitom většinou nevratné.

Kromě toho, že je v zájmu každého jednotlivce chránit svůj sluch před nadměrným hlukem, o snížení hlukové zátěže na únosnou míru je na základě zákona povinen starat se i stát v rámci péče o veřejné zdraví. Právě situace ohledně hluku z dopravy jasně ukazuje, že stát tuto svoji péči zanedbává.

Hluk a lidé v číslech:

 • 40% evropské populace je vystaveno takové míře hluku, která může způsobit škody na zdraví
 • 100.000.000 obyvatel EU je zasaženo nadlimitním hlukem přesahujícím 65 decibelů
 • škody způsobené hlukem v rámci Evropské unie se odhadují na 13 až 28 miliard euro
 • v Praze je nadlimitním hlukem zasaženo kolem 7,6 % obyvatel, tedy přes 90.000 lidí
 • asi 200.000 obyvatel Berlína žije v ulicích, kde jsou překročeny limity pro hluk
 • dle nedávných studií je kvůli hluku z dopravy v Dánsku ročně hospitalizováno 800-2200 osob a dochází ke 200-500 samovolným potratům
 • v Evropě je dlouhodobý vliv dopravního hluku příčinou tří procent všech úmrtí na srdeční selhání

Partnerské servery

Portál Změna klimatu

stromy.arnika.org