Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Alternativní paliva

Podle směrnice Evropské unie by se měly alternativní paliva do roku 2020 podílet na celkové spotřebě paliv nejméně 10%.

Nejčastějšími alternativními palivy pro provoz automobilů jsou:

  • LPG (zkapalněný propan butan) – Jedná se zřejmě o nejrozšířenější alternativní palivo v ČR. Motor v dobrém technickém stavu při provozu na LPG produkuje znatelně méně škodlivých emisí, než benzínový motor (vyjma oxidů dusíku). Výhodou je i nižší hlučnost motoru (asi o 5 dB).
  • CNG (stlačený zemní plyn) – Z více než 90% je tvořen metanem, produkce škodlivých látek při spalování zemního plynu je nejnižší ze všech paliv – tvoří se prakticky jen oxid uhličitý a voda. Vznik oxidu uhličitého je navíc oproti benzínovému pohonu pětinový, což znamená mnohem menší příspěvek ke skleníkovému efektu a klimatickým změnám. Provoz na zemní plyn se také vyznačuje nižším hlukem. Současnou částečnou nevýhodou pro rozšíření tohoto druhu pohonu je malý počet plnících stanic (to lze však řešit kombinovaným pohonem na zemní plyn a benzín).
  • LNG (zkapalněný zemní plyn)
  • biopaliva – Jedná se především o methylester řepkového oleje (MEŘO) a biolíh. Paliva se obvykle používají v různých směsných poměrech s benzínem nebo naftou. Od roku 2008 bude tradiční benzín i nafta povinně obsahovat 2 a od roku 2009 3,5 procenta biologické složky. V normálním (neupraveném) vozidle by mělo být možné využít palivo až s třicetiprocentním podílem biologické složky. Pro technicky upravená vozidla by měla být časem stále častěji k dispozici vysokoprocentní paliva (označovaná např. jako E 65, E 85, E 95, kde číslo za písmenem E udává procentuální podíl biologické složky). Biopaliva produkují jak nízké emise skleníkových plynů, tak škodlivých látek.
  • vodíkové palivové články – Vývoj této technologie je zatím teprve v počátku. Její princip spočívá v chemické reakci vodíku a kyslíku, při níž vzniká teplo a elektrická energie. Jedinou zplodinou je přitom voda. Tu je pak možné opět rozložit na původní prvky a reakci znovu opakovat, takže jde o ekologicky dokonale čistý zdroj obnovitelné energie. Otázkou ovšem je (stejně jako u tradičních elektromobilů), jaký bude použit primární zdroj energie (pro spouštění chemické reakce)

Existují i další pohony, např. auto na stlačený vzduch nebo solární pohon, zatím se ale jedná spíše o experimenty.


Partnerské servery

Portál Změna klimatu