Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
zdroje emisí a přehled nástrojů řešení

Ke vzniku emisí z automobilové dopravy nedochází jen spalováním pohonných hmot,
například prachové částice se uvolňují
i mechanickým otěrem povrchů – obrušováním povrchu vozovky, pneumatik, brzdových destiček či opětovným vířením částic z povrchu vozovky v důsledku proudění vzduchu vyvolaného projíždějícími vozidly nebo větrným počasím.

Celkové emise a vlastnosti výfukových plynů jsou významně ovlivňovány typem auta, jeho hmotností, rychlostí, použitým palivem, seřízením motoru, účinností odstraňování částic z výfukových plynů (přítomnost katalyzátoru), stářím, stavem vozovky a celkovým terénem a údržbou.

Katalyzátory

Katalyzátor je zařízení umisťované co nejblíže za motor s cílem snížit chemickou reakcí produkci škodlivých látek ve výfukových plynech na minimum. Vrstva platiny umožňuje oxidaci oxidu uhelnatého a uhlovodíků na oxid uhličitý a vodu, vrstva rhodia slouží k redukci oxidů dusíku na dusík.

Nevýhoda katalyzátoru spočívá v tom, že začíná optimálně fungovat až po zahřátí motoru, při jízdách na vzdálenost několika málo kilometrů (většina cest po městě) je tedy neúčinný.

Dříve se používaly neřízené katalyzátory, současná řešení s řízeným katalyzátorem jsou mnohem účinnější díky elektronické řídící jednotce, která zajišťuje chemicky optimální poměr paliva a kyslíku.

Prachové částice

Dvě třetiny prachových částic jsou produkovány dieselovými motory. Je to poněkud dilema – dieselový motor ušetří oproti benzínovému 25-30% paliva, což má kladný vliv na emise CO2 a vznik skleníkového efektu, na druhou stranu vyprodukuje stonásobné množství prachových částic oproti benzínovému motoru s katalyzátorem a je tak závažným rizikem pro zdraví lidí.

Řešením jsou filtry pevných částic, v nichž dojde ke spálení přes 80% větších i menších částic. Nevýhodou je cena těchto filtrů – ta se v roce 2001 v závislosti na velikosti vozidla pohybovala od 100.000 Kč u velkých dodávek až do 250.000 Kč u tahačů, ceny těchto filtrů se však neustále snižují.

Další možností řešení je přechod na plynový, elektrický nebo jiný alternativní pohon.


Partnerské servery

Portál Změna klimatu

stromy.arnika.org