Warning: Creating default object from empty value in /mnt/data/accounts/e/epsweb/data/www/hluk/wpmu-settings.php on line 45
Hluk & Emise

Emise&Hluk
Odpovědné orgány a jejich povinnosti

Měření imisí, vyhodnocování a zveřejňování výsledků těchto měření má na starosti Český hydrometeorologický ústav, je tedy nejdůležitější institucí co se emisí (nejen z dopravy) týče. (více o měření imisí najdete v této kapitole)

V rámci celé ČR kontroluje a hodnotí dodržování imisních limitů Ministerstvo životního prostředí. Dílčí související funkci má např. i Česká obchodní inspekce, která kontroluje kvalitu paliv.

Krajský úřad zpracovává pro území daného kraje program snižování emisí znečišťujících látek, obecní úřad má pak možnost zpracovat si pro území obce obdobný program.

Smogová situace

Smogová situace vzniká za nepříznivých rozptylových podmínek, kdy imise (obvykle z automobilové dopravy) překročí zvláštní limit natolik, že by to mohlo vážně ohrozit zdraví obyvatel. Postup při vyhlašování smogové situace upravuje městský (obecní) úřad vyhláškou (např. vyhláška hlavního města Prahy). Úřad pak zpravidla omezí automobilovou dopravu zákazem vjezdu automobilů do určitých částí města.

Kontakty na centrální orgány ochrany ovzduší

  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Sekce technické ochrany ŽP, odbor ochrany ovzduší Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel.: 267 121 111 fax: 267 310 308 e-mail: info@env.cz http://www.env.cz
  • Česká inspekce životního prostředí, ředitelství, oddělení ochrany ovzduší Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 tel.: 283 891 564 fax: 283 892 662 e-mail: public@cizp.cz http://www.cizp.cz
  • Český hydrometeorologický ústav, úsek ochrany čistoty ovzduší Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany tel.: 244 032 400 fax: 241 760 603 e-mail: macoun@chmi.cz http://www.chmi.cz/uoco/oco_main.html

Partnerské servery

Portál Změna klimatu